We zijn een warme gemeente met veel betrokkenheid op elkaar in het woongebied van Beverwijk en Heemskerk. Ook uit omliggende gemeenten zijn mensen betrokken bij onze gemeente.

Met circa 50 leden en 20 vrienden zijn we een actieve gemeente waar jong en oud een veilige plaats vindt.

Elke zondag komen we om 10.00 uur bij elkaar in ons kerkgebouw voor een samenkomst. Deze zijn in een informele sfeer waarbij we met elkaar aan tafels zitten wat uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan.

De samenkomsten duren maximaal een uur. Naast een korte overdenking zingen en bidden we.

Daarnaast kennen we in onze gemeente huiskringen, een gebedsgroep, een eigen programma voor jongeren en Koffie PLUS, een laagdrempelige koffie ochtend.

We hebben 4 kernwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor onze gemeente. Zij geven aan wie en hoe we als gemeente (willen) zijn en wat wij belangrijk vinden. Ze laten zien waar wij voor staan.

Ontmoeting met God

Oog voor elkaar

Open voor mensen om ons heen

Waarvoor staan we? (kernwaarden)

Jezus staat centraal

We geloven in Jezus die voor ons gestorven en opgestaan is. We hebben een levende Heer die Zijn hand naar ons uitstrekt en een relatie met ons wil aangaan. Door Jezus mogen wij leven in verbondenheid met God de Vader ,onze Schepper.

We hebben aandacht voor elkaar

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid en door een informele en gastvrije sfeer.

We bieden maatwerk

We bieden een (geestelijk) thuis aan mensen van diverse achtergronden. We zijn er voor mensen die God zoeken en die met Hem op weg zijn of opnieuw met Hem op weg willen gaan. We zijn er sterk in om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen in het geloof.

We delen van wat God ons geeft.

We bieden praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg.

.