Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Jongerenwerk

We houden van maatwerk in onze gemeente. Vanaf de zomer in 2020 hebben we drie jongerengroep.

Friends of God

De eerste groep bestaat uit jongeren die in de brugklas zitten en in groep 8 van de basisschool. Zij gaan om de drie weken in gesprek met elkaar naar aanleiding van een bekend bijbelverhaal.

Teens Connect

Is het vervolg en richt zich op de onderbouw van de middelbare school en wil vooral jongeren verbinden met elkaar om samen in gesprek te gaan over het volgen van Jezus. Zij krijgen een eigen programma aangeboden op zondagmorgen tijdens de samenkomst.

Er is veel tijd om elkaar te ontmoeten en daarnaast wordt er een thema uitgewerkt wat relevant is voor de jongeren op deze leeftijd.

God’s Talent

Richt zich op de bovenbouw van de middelbare school en het vervolgonderwijs. Binnen de naam van deze groep zijn verschillende zaken te ontdekken. Zo weten wij dat God ons verschillende talenten heeft gegeven, die wij mogen ontwikkelen en waarmee we elkaar kunnen helpen.

Daarnaast heeft de jeugd de toekomst. Wij zijn talenten van de V.E.G. in Beverwijk die later hopelijk een rol kunnen spelen in de gemeente. Als laatste misschien nog wel een knipoog naar die talentenshow van RTL4. Deze keer geen vervelende jury met kritisch commentaar. Iedereen is welkom en mag automatisch door naar de volgende ronde.

Naast het programma op zondag is er regelmatig ruimte voor ontmoeting. De groep komt dan bij elkaar op zaterdagavond voor een gezellig programma.