Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Evangelie in rijmvorm

Op donderdag 20 februari komt mevrouw Miranda Middag-Turato naar onze gemeente. Zij zal voordragen uit haar rijmevangelie

“Dichter bij Jezus”.

Miranda Turato heeft het evangelie van Mattheus in dichtvorm hertaald. Hierdoor komen de bekende verhalen op een nieuwe manier tot ons, waardoor we misschien nieuwe dingen gaan ontdekken en ons opnieuw mogen laten raken door de uitzonderlijke boodschap van dit evangelie.

We beginnen om 12.00 uur met een lunch om vervolgens om 13.30 uur te gaan luisteren naar de voordracht van Miranda Turato. We sluiten de middag rond 15.30 uur af.

Iedereen is van harte welkom en neem gerust iemand mee! Een verfrissende middag voor alle belangstellenden, passend in het vroege voorjaar.