Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

50 dagen opweg met God – Update

Zondag 7 mei hadden we een speciale gezinsdienst rondom het gemeente project. Het thema van de dienst was “Vrucht dragen door in God te blijven”.
Op diverse manieren is dit in de dienst verbeeld, naast de prediking.

Voor de kinderen is in eigen woorden uitgelegd wat dit betekent. En daarna mocht iedereen zijn naam aan een wijnrank hangen. Het was een afwisselende dienst die jong en oud raakte.

Tot en met Pinksteren zijn we met dit project bezig.

Vrucht dragen door in God te blijven.

Vrucht dragen door in God te blijven.