Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Aangepaste samenkomsten

We hechten veel waarde aan het continueren van de samenkomsten op zondag en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Daarom gaan we vanaf zondag 18 oktober elke week  twee samenkomsten op zondagochtend aanbieden. Zo bieden we iedereen gelegenheid om een samenkomst te bezoeken en blijven we binnen het maximum aantal van 30 bezoekers. Ook is er gelegenheid elkaar te zien en te spreken. 

De samenkomsten krijgen een iets kortere invulling die afwisselend verzorgd wordt door de kerkenraadsleden en onze predikant.

De eerste samenkomst begint om 9.30 uur en duurt circa 30 minuten. Aansluitend is er gelegenheid om een kop koffie te dringen.  Rond 10.30 ronden we deze samenkomst af zodat iedereen naar huis kan.

Er is dan kort gelegenheid de zaal gereed te maken voor de tweede samenkomst.

De tweede samenkomst begint om 11.00 uur. Vanaf 10.45 uur is iedereen van harte welkom. Ook na deze samenkomst is er gelegenheid om koffie te drinken. We streven ernaar rond 12.00 uur af te ronden.

Kinderkerk en jongerenwerk:

Alleen tijdens de tweede samenkomst om 11.00 uur is er kinderkerk en wordt invulling gegeven aan het jongerenwerk. Hierin hebben we een keuze gemaakt. Dit betekent dat tijdens de eerste samenkomst geen eigen programma is voor kinderen en jongeren. Uiteraard zijn ze van harte welkom bij de volwassenen.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden

We laten u vrij in uw keuze welke samenkomst u bezoekt. Daarin mag u wekelijks kiezen. We gaan er op dit moment van uit dat er een natuurlijke splitsing ontstaat van mensen die de eerste samenkomst en mensen die de tweede samenkomst bezoeken. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden.

Gebruik van mondkapjes:

Voor het gebruik van mondkapjes is een dringend advies gegeven voor publieke ruimtes. Voor kerken geldt geen verplichting. Op moment dat u op afstand van elkaar zit, hoeft u geen mondkapje te dragen. Bij het passeren binnen 1,5 meter wordt het wel geadviseerd.

De stoelen in de kerk staan op voldoende afstand van elkaar. Hier wordt steeds zorgvuldig naar gekeken.  Indien u het prettig vindt een mondkapje te dragen tijdens de samenkomst of bij het in- en uitgaan, dan begrijpen we dit.