Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Aktie Schoenendoos

Post Image

De Aktie Schoenendoos is weer achter de rug. Zaterdag 11 november zijn alle dozen opgehaald en op transport gegaan. Dankzij de inzet en bijdrage van veel mensen zijn dit jaar 927 gevulde schoenendozen uit Beverwijk en Heemskerk op transport gegaan naar Roemenië. Een geweldig resultaat!   We bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Read More

Alpha cursus

Post Image

Vanaf donderdag 21 september wordt iedere donderdagavond weer een Alpha cursus gegeven. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent […]

Read More

Nieuw seizoen: Stappen zetten…

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema “Stappen zetten…” Dit is het thema wat regelmatig terug zal komen dit seizoen. Stappen zetten om verder te groeien in onze eigen geloofsbeleving en relatie met God, en om als gemeente in gehoorzaamheid verder te groeien aan ons doel en relevantie: zo leven en zo gemeente zijn […]

Read More

Sonrise 2017 – 24 tot en met 27 juli.

Post Image

Op 24 juli brandt Sonrise los. Het thema dit jaar is DE SCHAT 5 dagen lang sporten met de buurtkinderen en ze vertellen over het belangrijkste in hun leven: hun band met God! Dat doen ze aan de hand van het jaarthema ‘De schat’. Voor elke dag is een subthema bedacht, wat een rode draad […]

Read More

50 dagen opweg met God – Update

Post Image

Zondag 7 mei hadden we een speciale gezinsdienst rondom het gemeente project. Het thema van de dienst was “Vrucht dragen door in God te blijven”. Op diverse manieren is dit in de dienst verbeeld, naast de prediking. Voor de kinderen is in eigen woorden uitgelegd wat dit betekent. En daarna mocht iedereen zijn naam aan […]

Read More

Gemeente project “50 dagen op weg met God”

Post Image

50 dagen op weg met God “Wachten op de Heilige Geest” Op Eerste Paasdag starten we met het Gemeente Project “50 Dagen op weg met God”. Door ‘50 Dagen op weg met God’ besteden we samen 50 dagen lang aandacht aan het leren kennen van de Heilige Geest. Wij weten nu dat het wachten op […]

Read More

Week van Gebed

Van 15 – 22 januari is de landelijke Week van Gebed voor de eenheid. Het thema is dit jaar vanuit 2 Kor.5:14-20 – De liefde van Christus drijft ons. Omdat wij vanuit de liefde van God voor ons met Hem verzoend mogen zijn, doet Paulus in dit gedeelte een dringende oproep tot verzoening met God […]

Read More

Feestelijke intrededienst

Post Image

Zondag 6 november was de feestelijke bevestigings- en intrededienst van onze nieuwe predikant ds. De Jong-Buursma. In een volle kerk is zij ingezegend door onze consulent ds. Karelse. Hierna nam zij de dienst over en had zij een inspirerende preek naar aanleiding van enkele verzen uit Efeze 4. We kijken met dankbaarheid terug op deze […]

Read More

Aktie Schoenendoos 2016 groot succes !!!

Post Image

Zaterdag 5 november hebben we een geweldige markt gehad voor de Aktie Schoenendoos. Na goede voorbereidingen was de zaal omgetoverd tot een warenhuis waar allemaal goede spullen te koop waren om de schoenendoos mee te vullen. Voor een vast bedag kan een schoenendoos gevuld worden. Daarnaast was er koffie te koop voor het goede doel. […]

Read More

Een nieuw seizoen !

Zondag 11 september was onze startzondag. Het thema was “Eenheid”. De liederen en de preek waren mooi afgestemd op dit thema en we zijn aangemoedigd om samen te luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft. Het is een opdracht om ons in te spannen voor de eenheid die de Heilige Geest ons geeft. De […]

Read More