Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Gebedsgroep

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. God wilt dat we Hem eren en danken, Hij is onze Vader. Onze dankbaarheid, zorgen en verdriet kunnen we in gebed bij God brengen; persoonlijk, met elkaar of juist voor elkaar. Maar ook stil zijn om te luisteren wat God ons te zeggen heeft.

Op dinsdagavond in de oneven weken komen we in ons kerkgebouw bij elkaar voor de bidstond (letterlijk: gebedsuur) van 19.30 uur tot 20.30 uur. Iedereen is welkom. En dus mogen we onze zorgen en problemen aan Hem voorleggen. We bidden om Zijn hulp, om bescherming. We bidden voor onze broeders en zusters in landen waar het verboden is om christen te zijn. We bidden voor ons land, onze woonplaats, de politiek, de regering. We kunnen bidden voor anderen, voor alles wat er in de wereld gebeurd.

We bidden ook voor onze gemeente, dat we een getuige mogen zijn voor onze omgeving. We vragen of de Heilige Geest kracht wil geven en ons wil vullen, zodat we meer en meer een toegewijde volgeling van Jezus Christus mogen zijn.

Daarnaast kennen we persoonlijke voorbede in onze gemeente. Tijdens de reguliere bidstond en de kerkdienst worden voor diverse onderwerpen gebeden. Bij persoonlijke voorbede bidden twee mensen voor de persoon zelf die om gebed komt en de redenen hiervoor kunnen en mogen zeer divers zijn. Alle onderwerpen die we in ons eigen gebed ook benoemen, kunnen een onderwerp zijn om persoonlijke voorbede voor te vragen. Alleen bid je niet zelf, maar bidden anderen voor je. Een ultieme vorm van gemeente – zijn!

Na elke kerkdienst zijn enkele gemeenteleden beschikbaar die met mensen willen bidden.