Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Contact

Wilt u contact met de secretaris, dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Poortvliet, telefoon 0251-238 806 of door middel van het invullen van onderstaand antwoordformulier.
Wilt u contact met onze predikant ds. De Jong-Buursma, dan kunt u met haar contact opnemen op telefoonnummer 06-55878189 of per email: jikkydejong@planet.nl.

Nadat uw vraag is afgehandeld, wordt de email verwijderd uit ons systeem. Contactgegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden.