Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Geloofsopvoeding

Wij erkennen dat kinderen en jongeren bekend maken met de Bijbel en ze stimuleren om een persoonlijke relatie aan te gaan met Jezus niet beperkt kan blijven tot alleen de kinderkerk of de jeugdgroep.

Via allerlei media (boeken, computers, TV-programma’s) komen kinderen in aanraking met invloeden waar je als ouders niet altijd gelukkig mee bent. Ook levert het soms vragen op van kinderen over allerlei thema’s. Hoe leer je als ouders hiermee omgaan en hoe ga je om met je kind als zo’n situatie zich voordoet.

We hechten daarom waarde geloofsopvoeding. Hoe lees je de Bijbel met je kinderen. Op welke manier kan je met je kinderen bidden en kan je ze zegenen? Waar hebben kinderen en jongeren behoefte aan?

We vinden het belangrijk dat de kinderen en jongeren een veilige plek hebben om deze vragen te kunnen stellen. Via de kinderkerk en Gods Talent proberen we hierbij aan te sluiten. Daarnaast hechten we er waarde aan als ouders met elkaar in gesprek gaan over vragen rondom geloofsopvoeding.

Binnen de gemeente proberen we hieraan invulling te geven. Zo hebben we een periode gehad van “geheime bidders.” In een periode van 4 weken is elk kind gekoppeld aan een “geheime bidder’’. Vier weken lang is door een volwassene uit de gemeente specifiek gebeden voor een kind. Er werden kaarten naar de kinderen gestuurd maar de afzender bleef nog even onbekend.

Een meisje van 8 had als gebedspunt opgeschreven of de geheime bidder wilde bidden voor een lichamelijke kwaal. Na een week vertelde ze dat ze dacht dat de bidder was gestopt want het ging nu weer wat minder. Er was een kind geraakt door de lieve woorden die zij las op de kaart van een geheime bidder. En een ander kind hoopte dat na 4 weken de volwassene bleef bidden want het ging nu zo goed!

Na vier weken hebben we aan het einde van een avondmaalsdienst de gebedsperiode afgesloten. Elk kind heeft persoonlijk een zegen ontvangen. Het was een ontroerend moment voor de kinderen, de ouders en gemeenteleden.