Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Onze gemeente

We zijn een warme gemeente met veel betrokkenheid op elkaar in het woongebied van Beverwijk en Heemskerk. Ook uit omliggende gemeenten zijn mensen betrokken bij onze gemeente.

Met circa 70 leden en 30 vrienden is het een heel actieve gemeente waar jong en oud een veilige plaats vindt om een toegewijde volgeling van Jezus te zijn of te worden.

Voor het bezoekwerk aan de ouderen en mensen die behoefte hebben aan sociale contacten hebben we binnen de gemeente een wijkteam en een pastoraal team. Zij worden ondersteund door de kerkenraad. Daarnaast is ds. De Jong-Buursma voor twee dagen per week werkzaam in onze gemeente.

We zijn blij met de kinderen en jongeren in onze gemeente. Voor hen hebben we een eigen programma wat afgestemd is op hun belevingswereld. We vinden het belangrijk dat zij een veilige plek hebben waar zij hun vragen kunnen stellen. Daarnaast vinden we het waardevol als ouders met elkaar in gesprek gaan over vragen rondom geloofsopvoeding.

Voor de volwassenen bieden we naast de zondagse dienst een gespreksprogramma aan in de vorm van Gemeente Groei Groepen.

Ook bieden we maatwerk bij persoonlijke vragen die mensen hebben over geloof of op pastoraal vlak. Zo willen we een veilige omgeving bieden waarin we naar iemand kunnen omzien.

Onze gemeente heeft een eigen zanggroep die ons helpt bij het aanleren van nieuwe liederen.

Binnen de gemeente heerst ook een groeiend verlangen om meer naar buiten te treden met de bewogenheid die Jezus ons heeft voorgeleefd. Dit naar buiten treden kan op veel manieren.

Zo willen we een gemeente zijn die in afhankelijkheid van God, de liefde van Zijn Koninkrijk bekend wil maken.

Vrucht dragen door in God te blijven.