Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Goede Vrijdag en Pasen

Witte Donderdag

De jongeren kijken met elkaar de live uitzending van “The Passion” vanuit de Bijlmer in Amsterdam.

Goede Vrijdag

Rondom de Avondmaalstafel gedenken we het lijden en sterven van Jezus met hoop en verwachting , want: “zo dikwijls wij dit brood eten en de beker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer, totdat Hij komt.”

Paaswake

Om 6.45 uur, voor zonsopkomst, verzamelen we samen op de parkeerplaats bij het Hoge Duin in Wijk aan Zee. Nog aarzelend en misschien nog schorre kelen gaan we hoopvol zingend het Licht tegemoet. We bidden en zingen samen en horen het Paasevangelie bij het vroege daglicht en het ontwaken van de natuur.

Paasontbijt

Smaakvol ontbijt, voorafgaand aan de Paasdienst.

Paasdienst

Een gezinsdienst voor jong en oud; voluit vieren dat Jezus leeft. Een nieuw begin, vol licht en vreugde.

Wees welkom in al deze diensten. En als je niet bij iedere dienst aanwezig kunt zijn, omdat het te vroeg is of omdat het teveel is, dan nog ben je welkom waar je wel aanwezig kunt zijn.