Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Groei groepen

De Gemeente Groei Groepen zijn een wezenlijk onderdeel van onze gemeente. In de bijbel lezen we dat Jezus veel bij mensen thuis kwam en in gesprek ging met de mensen. Hij luisterde altijd aandachtig naar de veelal persoonlijke vragen en gaf een liefdevol en bemoedigend antwoord.

Zo willen we ook in de gemeente groei groep met elkaar omgaan. In huiselijke kring lezen we met elkaar een Bijbelgedeelte, gaan we met elkaar in gesprek hierover en leren we hoe we dit kunnen toepassen in ons leven. Ook bemoedigen we elkaar met die dingen waar we ieder persoonlijk moeite mee hebben.

Dit seizoen maken we weer gebruik van materiaal van het Evangelisch Werkverband.

“Sterk en moedig als Jozua” is het thema waarmee we dit seizoen aan de lag gaan.

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij hiervoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: Waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Hoe zit het met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaan is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Het materiaal ziet er weer prachtig uit met achtergrondinformatie en interviews met christenen in kerk en samenleving, die iets laten zien van hoe het is om sterk en moedig binnen te gaan in het Koninkrijk.

De avonden duren van 20:00 tot 22:00 uur en zijn bij iemand thuis.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met het secretariaat. We kijken dan naar de mogelijkheden.