Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Groei groepen

De Gemeente Groei Groepen zijn een wezenlijk onderdeel van onze gemeente. In de bijbel lezen we dat Jezus veel bij mensen thuis kwam en in gesprek ging met de mensen. Hij luisterde altijd aandachtig naar de veelal persoonlijke vragen en gaf een liefdevol en bemoedigend antwoord.

Zo willen we ook in de gemeente groei groep met elkaar omgaan. In huiselijke kring lezen we met elkaar een Bijbelgedeelte, gaan we met elkaar in gesprek hierover en leren we hoe we dit kunnen toepassen in ons leven. Ook bemoedigen we elkaar met die dingen waar we ieder persoonlijk moeite mee hebben.

Dit seizoen maken we weer gebruik van materiaal van het Evangelisch Werkverband. “Leven met de Psalmen” spreken de taal van poëzie en gebed. Het heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft. Psalmen helpen ons om te leven met God.

‘Leven met de Psalmen’ bestaat uit 16 programma’s waarin belangrijke thema’s en vragen uit de psalmen aan de orde komen.

De avonden duren van 20:00 tot 22:00 uur en zijn bij iemand thuis.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met het secretariaat. We kijken dan naar de mogelijkheden.