Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Groei groepen

De Gemeente Groei Groepen zijn een wezenlijk onderdeel van onze gemeente. In de bijbel lezen we dat Jezus veel bij mensen thuis kwam en in gesprek ging met de mensen. Hij luisterde altijd aandachtig naar de veelal persoonlijke vragen en gaf een liefdevol en bemoedigend antwoord.

Zo willen we ook in de gemeente groei groep met elkaar omgaan. In huiselijke kring lezen we met elkaar een Bijbelgedeelte, gaan we met elkaar in gesprek hierover en leren we hoe we dit kunnen toepassen in ons leven. Ook bemoedigen we elkaar met die dingen waar we ieder persoonlijk moeite mee hebben.

Dit seizoen maken we weer gebruik van materiaal van het Evangelisch Werkverband.

Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin, waarover Jezus zegt: ‘Dit is mijn lichaam.’ Het gaat over de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving; de verbondenheid tegenover verdeeldheid; de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het lichaam, en de werken van Jezus te doen in deze wereld.

Met dit nieuwe gespreksboek vol achtergrondinformatie bij ieder programma, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen, en inspirerende interviews met christenen in kerk en samenleving die iets laten zien van hoe het lichaam van Christus mag functioneren, zul je geïnspireerd worden met elkaar Christus’ lichaam te vertegenwoordigen in de samenleving.

De avonden duren van 20:00 tot 22:00 uur en zijn bij iemand thuis.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met het secretariaat. We kijken dan naar de mogelijkheden.