Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Jaarthema 2021-2022

Huis van Hoop

Vanaf de startzondag op 19 september zijn we bezig met het thema

Huis van Hoop

Een nieuw jaarthema, dat in verschillende diensten en ook in andere activiteiten aan de orde zal komen. Het zal dienen als een soort kapstok voor de activiteiten in de gemeente, en het zal ook richting geven aan de keuzes die we maken.

In een tijd waarin we veel horen over gebroken relaties en over eenzaamheid onder oud en jong, vormen wij als gelovigen een community, een unieke gemeenschap, waarin plaats is voor iedereen.

We zijn aan elkaar verbonden omdat we met God verbonden zijn, door de Geest. We hebben elkaar nodig, om te leven als mens-met-God in een maatschappij waarin het individualisme en het persoonlijk welbevinden hoge prioriteit heeft.

We zijn samen deel van het Lichaam van Christus. Hij kan door ons geen werken als we eenheid vormen, en samen oprecht en eerlijk en in bescheidenheid en nederigheid leven, met oog voor de mensen met wie wij samenleven.

Beseffen we wel dat we daarmee goud in handen hebben?

We gaan aan de hand van de bijbel op onderzoek uit wat het betekent dat we bij elkaar horen en dat we samen kerk zijn. Dat doen we in de Gemeente Groei Groepen aan de hand van het boekje “Durf DaniĆ«l te zijn”.

Ook in de diensten zal er door mij en door verschillende andere voorgangers aandacht besteed worden aan en gewerkt worden vanuit dit jaarthema.

Ds. Jikky de Jong – Buursma