Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Samenkomst

Elke zondag om 10.00 uur houden we een samenkomst. In deze samenkomst, die circa 1 uur duurt beginnen we een moment van ontmoeting onder het genot van koffie en thee. Rond kwart over 10 begint het inhoudelijke deel. We luisteren naar een aantal liederen en we lezen met elkaar uit de bijbel en een spreker geeft over dit gedeelte uitleg. Daarnaast is er ruimte voor gebed.

We zingen met begeleiding van orgel en piano, aangevuld met instrumenten bespeeld door andere gemeenteleden. We zingen liederen uit de bundel Opwekking, Johannes de Heer en Psalmen en gezangen uit de Nederlands Hervormde Bundel 1938. Ook zingen we steeds vaker liederen van Sela.

Op deze wijze kunnen we een mix maken van liederen die vroeger veel gezongen werden. En de bundel Opwekking heeft hele mooie liederen met eigentijds taalgebruik die prima geschikt zijn om te combineren met voorgaande bundels.

De uitleg tijdens een samenkomst wordt verzorgd door diverse sprekers. Zij hebben zorgvuldig een bijbelgedeelte bestudeerd en leggen uit wat er met dit bijbelgedeelte bedoeld wordt. Maar ook geven zij in praktische en begrijpelijke woorden ons een handvat hoe wij in ons dagelijks leven als christen kunnen leven.

Tijdens de samenkomst wordt gebruik gemaakt van een beamer. Hiermee kunnen we liederen, Bijbelgedeelten, mededelingen en beeldmateriaal projecteren. Zo kunnen we op eigentijdse, creatieve wijze de kerkdiensten en andere activiteiten ondersteunen.

Tijdens de kerkdiensten wordt er een aparte samenkomst georganiseerd voor de jeugd en de jongeren. Na elke samenkomst drinken we koffie met elkaar.

Onze samenkomsten hebben een laagdrempelig karakter. De lengte is beperkt en regelmatig is er interactie tussen voorgangers en bezoekers van de samenkomst.