Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Kerkdiensten gaan niet door

De kerkenraad heeft besloten de kerkdiensten tot en met 1 juni niet door te laten gaan, in lijn met het advies van de overheid.

Een lied wat we gedeeld hebben in de gemeente is:

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.

Stil, mijn ziel, wees stil,
en dwaal niet af: dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Wij hopen en bidden dat we in de stilte die ons zal omringen de vogels mogen horen fluiten, en vooral Gods stem mogen verstaan.

Wij wensen u Gods zegen toe.