Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Leef je geloof!

Jaarthema 2018-2019 – LEEF JE GELOOF

Vanaf de startzondag op 23 september zullen we bezig gaan met het thema: Leef je geloof.
Een nieuw jaarthema, dat in verschillende diensten en ook in andere activiteiten aan de orde zal komen. Het zal dienen als een soort kapstok voor de activiteiten in de gemeente, en het zal ook richting geven aan de keuzes die we maken.

Nadat we vorig jaar Stappen hebben gezet en hebben nagedacht over missionair zijn, kwamen we tot de conclusie dat we het meest missionair zijn als we “zijn wie we zijn”, als we in onze woon- en werkomgeving leven als kinderen van God.

Dat gaan we dit jaar concreet maken. Hoe leef je als gelovige? Hoe leven wij als gelovige gemeente? Laten we dan voldoende zien wie God is? Weerspiegelen we Zijn liefde op de goede wijze?
Welke invloed hebben we daarmee op de omgeving waar we wonen en op de buurt waar wij kerk zijn? Zou het kerkgebouw aan de Van Riemsdijklaan in Beverwijk van invloed zijn op de buurt waar zij staat?

Leef je geloof!
In de kerk, thuis, op school, op je werk, in je familie…..
Hoe doe je dat?
Wat zegt de Bijbel daar over?

We zijn benieuwd waarheen de Heer ons als gemeente aan de hand van dit thema, leidt.