Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Visie

Een huis van Hoop, een uitgestrekte hand namens God.

Wij verlangen er naar een huis van Hoop te zijn, een uitgestrekte hand namens God.  Hoop omdat we mensen zien op een manier zoals Jezus naar hen kijkt. Hoop omdat Jezus gekomen is om redding te bieden en ons een toekomst geeft in zijn Hemels Koninkrijk.

Waarom?, vraagt u zich misschien af.
Wij vinden in de bijbel dat God ons heeft geschapen met een doel voor ieder van ons. De band tussen God en de mens is doorbroken door de invloeden van de duivel. De duivel heeft de zonde bij de mensen gebracht waardoor we anders handelen of denken dan dat God ons bedoeld heeft. Gods zoon, Jezus Christus, heeft deze band tussen God en mensen hersteld.

Met Kerst vieren we dat God zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden. Hij heeft ons als mens voorgeleefd. Met Goede Vrijdag is Hij gekruisigd, heeft onze zonden op zich genomen de dood in. En drie dagen later vieren we het Paasfeest. We vieren dan Jezus Christus’ opstanding uit de dood. Hij heeft onze zonden op zich genomen en de dood overwonnen.

Wij geloven dat Jezus Christus hiermee voor ons de band tussen God en mens hersteld heeft. In dit geloof mogen we ons ook richten op de Heilige Geest die God met Pinksteren over de aarde heeft uitgestort.

Hiermee is God dagelijks in ons persoonlijk leven aanwezig. We bidden om vervulling met de Heilige Geest zodat God ons kan vormen naar het beeld zoals Hij ons bedoeld heeft.
Hiervoor hebben we diep respect en zijn we heel dankbaar. Om dit ten diepste te beseffen en om deze dankbaarheid te uiten vormen we met elkaar een gemeenschap.

We zingen, bidden, en denken met elkaar na over wat de Bijbel ons vertelt. Dit doen we niet alleen als individu, maar ook als groep, als gemeente. Zo ontdekken we het doel wat God met ons heeft. Onze activiteiten zijn vrij van bijvoorbeeld Oosterse invloeden of alternatieve therapieën. Wat we doen, baseren we uitsluitend op de Bijbel.

Dat God zijn Zoon Jezus voor ons mensen naar de aarde heeft gestuurd is voor iedereen, voor u, voor jou. We vormen dan ook geen gesloten gemeenschap, maar staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in wat de Bijbel, wat God ons te zeggen heeft.
Kruis