Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Week van Gebed

Van 15 – 22 januari is de landelijke Week van Gebed voor de eenheid.
Het thema is dit jaar vanuit 2 Kor.5:14-20 – De liefde van Christus drijft ons.

Omdat wij vanuit de liefde van God voor ons met Hem verzoend mogen zijn, doet Paulus in dit gedeelte een dringende oproep tot verzoening met God en met elkaar. Als we beseffen dat God van ons houdt, dan mogen we de ander zien vanuit diezelfde liefde.

Op woensdagavond 18 januari is er om 19.30 u. een interkerkelijke dienst in ons eigen gebouw, waarin ds. J. de Jong – Buursma zal voorgaan. Naast samen zingen en een korte overdenking, zal er vooral ruimte zijn om de eenheid in praktijk te brengen door samen de Heer te zoeken in gebed. Daarna zal er tijdens de koffie gelegenheid zijn om elkaar als broeders en zusters in de Heer te ontmoeten.

Op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 januari is er ’s avonds om 19.30 u. een bidstond van onze eigen gemeente, in ons eigen gebouw, ook onder de vlag van dit thema.

Op zondag 22 januari om 10.00 u. sluiten we deze gebedsweek af in onze eigen gemeente, met het vieren van het Avondmaal, waar in de zichtbare tekenen van brood en wijn wij de verzoening door het bloed van Christus mogen beleven en tot leeftocht mogen maken voor onze verantwoordelijkheid in de wereld.