Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Week van Gebed

In de week van 20 januari is de week van gbed. Het thema is dit jaar

Buitengewoon

Het thema is gekozen door de tekst uit Handelingen 28 vers 2 waar staat “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”.

Op dinsdag 21 januari en vrijdag 24 januari komen we hiervoor bij elkaar op een bidstond in onze gemeente. Beiden avonden beginnen om half 8.

Op woensdagavond 22 januari is een gezamenlijke gebedsavond die gehouden wordt in de Immanuëlkerk aan de Olieslagerslaan. Ook die avond begint om 19.30 uur. Van harte aanbevolen!