Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Wie zijn wij

Wij zijn een warme gemeenschap van gelovigen en verlangen ernaar om onze relatie met God steeds weer te verdiepen. En tegelijk verlangen we ernaar een plaats te bieden aan mensen die op zoek zijn naar wie God is om Hem beter te leren kennen.

Zo willen wij een huis van Hoop zijn, een uitgestrekte hand namens God. Hoop omdat we mensen zien op een manier zoals Jezus naar hen kijkt. Hoop omdat Jezus gekomen is om redding te bieden

Evangelie betekent ‘blijde boodschap’. We geloven dat God van ons houdt en ons leven leidt.

Onze gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen beleid maar we weten ons verbonden met andere Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Deze heeft tot doel om onder leiding van de Heilige Geest te getuigen van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Bestuurlijk wordt onze gemeente geleid door een kerkenraad, die wordt gekozen door de leden van onze gemeente. Ds. De Jong-Buursma is vanaf 1 november 2016 voor twee dagen per week aan onze gemeente verbonden. Zij gaat niet alleen voor maar ondersteunt de gemeente ook op tal van terreinen.

Ds. De Jong-Buursma

Ds. De Jong-Buursma

We organiseren een groot aantal activiteiten binnen onze gemeente voor jong en oud. Om aan deze activiteiten deel te nemen hoeft u niet direct lid te zijn.

Naast de activiteiten die wij binnen onze gemeente organiseren, hebben we ook contacten met andere kerken en gemeenten en werken we samen om Gods liefde door te geven.
Wilt u persoonlijk geïnformeerd worden over onze gemeente, neem dan contact op met onze secretaris Kees Poortvliet. De contactgegevens vindt u op de betreffende pagina.

We hopen dat we u met deze website op een prettige manier kunnen informeren.