Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

Zanggroep

Het zingen van liederen is een prachtige manier om God te zeggen wat ons bezig houdt of om onze dankbaarheid en Zijn almacht onder woorden te brengen.

Wij zingen liederen uit Opwekking, liederen uit de bundel van Johannes de Heer, Psalmen en gezangen uit de Nederlands Hervormde Bundel 1938. Daarnaast zingen we graag liederen van de groep “Sela”.

Begeleiding vindt plaats met orgel en piano, aangevuld met instrumenten bespeeld door leden en vrienden uit onze gemeente. Een gitaar en Cagon (slaginstrument) zijn ons niet vreemd.

We hebben ook een enthousiaste zanggroep in onze gemeente. Zij heeft zich ten doel gesteld om onbekende liederen of minder bekende liederen met elkaar eenstemmig in te studeren.

Samen met de zanggroep en de kinderkerk zingen we ook liederen uit Kinderopwekking en gelijksoortige bundels in de kerkdiensten.

Tijdens iedere kerkdienst zingen we een aantal lofprijzingsliederen met elkaar. Eén keer per maand wordt dit ondersteund door de zanggroep.